s Jitkou Molavcovou


 

Jitka Molavcová  patří mezi nejznámější a nejvšestranější české herečky. Její mimořádný talent jí umožňuje hrát role dramatické, komické či muzikálové a vždy na nejvyšší profesionální úrovni. Dokladem toho je i to, že v jednom jediném roce získala Cenu Thálie za titulní roli v muzikálu Helo Dolly, na scéně Hudebního divadla v Karlíně a zároveň byla nominovaná na toto nejvyšší divadelní ocenění  v oboru činohra, za ztvárnění role Smrti ve středověkém dialogu Jana ze Žatce Oráč a Smrt. Dlouhá léta působí na scéně Divadla Semafor a  známá je i její televizní tvorba pro děti.

LÁSKA V PROMĚNÁCH  ČASU   GOTICKÉ  VARIACE ORÁČ  A  SMRT
Vesele i vážně o vztahu muže a ženy  v dobách dávných i současných. Verše, úvahy a písně našich předků jsou  provázeny dobovou hudbou, interpretovanou na kopie historických nástrojů.   Setkání s časy, kdy zbožnost se prolínala s rozpustilostí a žena byla předmětem zbožňování, kdy moudrost vyvěrala z upřímné a čisté víry, kdy čest platila jako nejvyšší ctnost.   Slavný středověký disput  Jana ze Žatce a Dušana Roberta Pařízka z roku 1401 je vrcholnou ukázkou hloubky filosofického myšlení doby, s akcentem na základní smysl lidského bytí a na potřebu souladu s Bohem, přírodou i se sebou samými.


s Miroslavem Petrášem


Profesor Miroslav Petráš patří mezi naše nejlepší violocellisty. Dlouholetý koncertní mistr Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK se stal i vyhledávaným komorním hráčem. V posledních letech je členem legendárního Českého tria, s kterým vystupuje na prestižních koncertních pódiích celého světa. Významná je i jeho činnost pedagogická na pražské konzervatoři a na Akademii můzických umění v Praze. Je autorem inspirativních prací na téma cellové interpretace a skladatelem velice zdařilých cellových etud.  Spolupráce s Alfredem Strejčkem se datuje od 70. let minulého století a trvá dodnes.


BACH  A  BIBLE   SONÁTA  JARNÍCH  VOD STRUNY MILOSTNÉ
Spojení vybraných kapitol ze základní knihy křesťanství s cellovými suitami Johanna Sebastiána Bacha vytváří jedinečný souzvuk dvou základních kulturních hodnot naší civilizace.   V neposlední řadě je i vzrušujícím dialogem dvou hudebních nástrojů – lidského hlasu a cella.   Slavný milostný příběh I.S.Turgeněva se prolíná s cellovou sonátou Antona Rubinsteina.   Francouzský básník Paul Eluard je autorem scénáře, sestaveného z milostných dopisů významných osobností Francie. Skladby pro cello a harfu vytvářejí jemný dobový kolorit a dotvářejí atmosféru milostného vzplanutí i bolesti z lásky neopětované.
Spoluúčinkuje Hana  Jouzová - harfa


s Janáčkovým kvartetem


Janáčkovo kvarteto patří ke špičkovým světovým komorním souborům. Bylo založeno v roce 1947 a dodnes je jedním z nejvyhledávanějších těles pro interpretaci kvartetních kompozic Leoše Janáčka i dalších autorů naší i světové kvartetní literatury. Kvarteto hraje ve složení MILOŠ VACEK – 1. housle,  VÍTĚZSLAV ZAVADILÍK – 2. housle, LADISLAV KYSELÁK – viola,  BŘETISLAV VYBÍRAL – cello.
Spolupráce s Alfredem Strejčkem začala v roce 2001. Společných vystoupení se uskutečnilo už více než 50 a vzájemná spolupráce má na svém kontě i dva tituly CD. V poslední době se umělecká spolupráce rozšířila o účast Jitky Molavcové.


POSLEDNÍ SLOVA
JEŽÍŠE KRISTA NA KŘÍŽI
  DŮVĚRNÉ LISTY
LEOŠE JANÁČKA
 
Slavná kompozice Jozefa Haydna je doplněna citacemi Kristových slov a  zamyšleními nad údělem a smyslem oběti Božího syna.   Leoš Janáček a Kamila Stosslová. Milostný vztah stárnoucího skladatele a mladé ženy přinesl do hudební literatury dvě vynikající kvartetní kompozice. Obě zazní spolu s citacemi z dopisů plných vřelého citu a inspiračních zdrojů pro Janáčkovu tvorbu. Spoluúčinkuje Jitka Molavcová.    

 

s Hanou Kofránkovou 


Hana Kofránková je šéfrežisérkou  literárně-dramatické redakce Českého rozhlasu. Patří ke špičkovým rozhlasovým tvůrcům a má na svém kontě řadu prestižních ocenění. Vedle této činnosti se dlouhá léta věnuje uměleckému přednesu. Začínala v pražské Viole a brzy se zařadila  mezi nejvýraznější osobnosti tohoto oboru. Je i vyhledávanou scénáristkou a režisérkou literárních pořadů.


KDO ZACHRAŇUJE
JEDNU DUŠI, ZACHRAŇUJE
CELÝ SVĚT
  NAŠE  PANÍ  B.N.  
Přemysl Pitter a Olga Fierzová zachránili za války před němci mnoho židovských dětí a po válce mnoho dětí německých, vydaných na pospas českým „mstitelům“.  Jejich životní postoje a promluvy jsou více než aktuální i dnes.   Korespondence české spisovatelky Boženy Němcové a jejího muže Josefa Němce uprostřed doby plné fízlů a donašečů. Velké lidské drama o neschopnosti vzájemného propojení  dvou mimořádných osobností.    


s Janem–Matějem Rakem


Jan-Matěj Rak, písničkář, fotograf, pedagog a excelentní kytarista.  Kytarový samouk, který se pohybuje zcela osobitým způsobem v mezižánrových oblastech a udivuje svou jedinečnou technickou a tvůrčí invencí. Byl členem skupin Chesed a  Marion, s nimiž získal řadu ocenění za interpretaci židovské hudby. Získal 1.cenu v soutěži o nejlepší interpretaci skladeb Jaroslava Ježka, je laureátem folkové Náměště a finalistou rozhlasové soutěže Hledáme písničku. Dosud nejvýrazněji se vepsal do povědomí svým projektem Ježkovy vwoči, ve kterém vzdává hold Jaroslavu Ježkovi.


PÍSEŇ PÍSNÍ
ŠALOMOUNOVÝCH
  JEŽEK V KLECI DADA  
Jeden z nejkrásnějších milostných dialogů
z Knihy knih, který je připisován králi Šalomounovi, zazní v překladu Jana Amose Komenského a Alexandra Fleka. Je doprovázen původním hebrejským nápěvem. Spoluúčinkuje Monika Žáková.
  Koncertní hold Jaroslavu Ježkovi a jeho přátelům z období dadaizmu a poetizmu, kterými jsou Emil František Burian, Jiří Voskovec, Vítězslav Nezval a Jaroslav Seifert.    


s Jiřím Mazánkem


Jiří Mazánek - skladatel a multiinstrumentalista, zabývající se už dlouhá léta duchovní, meditační a relaxační hudbou, alikvotním zpěvem a všeobecně působením zvuku na tělo a mysl člověka. V tomto duchu pořádá též jako učitel jógy semináře. Vystupuje sólově i s několika dalšími obdobně zaměřenými soubory. Vedle toho se systematicky zabývá etnomuzikologií a připravuje pravidelné pořady Oáza pro Český rozhlas 3 – Vltava. Spolupráce s Alfredem Strejčkem začala před mnoha lety na půdě Lyry Pragensis, kde se oba setkali při interpretaci děl z oblasti budhismu a taoismu.


U NOHOU MISTROVÝCH   MISTR ŠUANG – C  
Filosofické promluvy jednoho z nejvýznamějších budhistických myslitelů – Krišnamurtiho.   Z úvah vrcholného představitele čínského taoizmu v roce 530 před naším letopočtem.  


s Ivo Hrachovcem a Alešem Bártou


Ivo Hrachovec patří mezi přední sólisty Státní opery Praha. Svoji uměleckou dráhu započal v Ostravě, kde vystudoval zpěv na Janáčkově konzervatoři u profesorky Drahomíry Míčkové. Stal se laureátem řady Mezinárodních pěveckých soutěží, kde přesvědčil nejenom jedinečnou barvou svého hlasu  ale i opravdovostí výrazu.

Aleš Bárta je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků. Po studiích v Brně pokračoval ještě na AMU v Praze u prof.Václava Rabase. V roce 1984 se stal absolutním vítězem mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara. Je častým hostem domácích i zahraničních koncertních pódií a natočil více než 30 sólových kompaktních disků.

BIBLICKÉ PÍSNĚ      
Biblické písně Antonína Dvořáka a Preludia a fugy Johannesa Brahmse, provázejí biblické žalmy a citace z Knihy knih.    


s Taťánou Míkovou


 

RNDr.Taťána Míková je klimatoložkou a moderátorkou počasí v České televizi. Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu - fyzika mezních oborů. Je autorkou řady knih o meteorologii a klimatologii. Spolupráce s Alfredem Strejčkem začala při společné účasti na křtu knihy filozofa Erazima Koháka  Dary noci. Oběma blízké filozofické nazírání světa se stalo jádrem scénáře, složeného z Kohákových Dopisů přes oceán a dalších jeho literárních i filosofických prací.

KDO JE STATEČNÝ,
aneb DOPISY ŽIVOTU
     
Z úvah významného filozofa, poutníka, křesťana, ekologa, demokrata, člověka a skauta ERAZIMA  KOHÁKA.    


s Jindřichem Mackem


Jindřich Macek – loutnista, vystudoval hru na kytaru na Konzervatoři v Pardubicích a je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů doma i v zahraničí. Koncertuje jako sólista i jako člen komorních seskupení. Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, slovenské, maďarské, slovinské a americké publokum.  Hraje na vzácné loutnové nástroje, zhotovené podle historických originálů.  Je ředitelem Základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě.

ALCHYMIE LÁSKY      
Renesanční a barokní poezie alžbětinské Anglie / Shakespeare, Bacon, Spenser, Fletcher /  a dobové skladby pro loutnu / Dowland, Whitfield, Raimond, Capirola /.    


s Václavem Kozlem 


Václav Kozel je jedním z našich nejzkušenějších aranžérů, skladatelů a dirigentů.  Už od mládí stál v čele různých jazzových seskupení a orchestrů. Řadu let pak působil jako aktivní hudebník- hráč na klávesové nástroje, v zahraničí. Po návratu se stal členem orchestru Karla Vlacha a pro potřeby televizního cyklu Melodie pro dlouhé večery, sestavil svůj  Big band, ve kterém hráli naši nejvýznamější  hudebníci – Rudolf Rokl, Svatopluk Košvanec, Pavel Husička a mnozí další. V roce 2001 bylo Václavu Kozlovi svěřeno vedení  Big bandu Českého rozhlasu. A Václav Kozel se této role zhostil skvěle. Těleso, které v roce 1960 založil Karel Krautgartner,  pod  Kozlovým vedením opět navázalo na své nejslavnější období.

POEZIE A JAZZ      
Verše Josefa Kainara, Václava Hraběte a Jaromíra Hořce v kompozici se slavnými jazzovými evergreeny v klavírní interpretaci Václava Kozla.    


s CHAIRÉ


Chairé, vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů působí v Příbrami a  byl založen u místní Waldorfské školy. Vede jej zkušený hudební skladatel a instrumentalista, spoluzakladatel slavného souboru Musica Bohemica, Josef Krček. Soubor se zaměřuje na interpretaci hudební literatury dávných staletí a na lidovou píseň. Tomu odpovídají i pozoruhodné kopie dávných hudebních nástrojů, včetně antických lyr. Soubor Chairé pravidelně vystupuje v historických prostorách na hradech a zámcích a vytváří kompozice, prezentující jednotlivá  historická období našich dějin. Častým hostem těchto pořadů je i Alfred Strejček

PÍSEŇ JE TOUHA      
Hudba a písně období renesance a baroka jsou provázeny verši a úvahami dávných autorů.    s Halinou Františákovou a Eliškou Novotnou


 

Halina Františáková - housle
hře na housle se začala věnovat v pěti letech. Ostravskou konzervatoř navštěvovala v houslové třídě Ladislava Gořuly, ve studiích pokračovala na Ostravské univerzitě pod vedením Prof.Zdeňka Goly. Absolvovala rovněž mistrovské kurzy u Eduarda Grače . Jako sólová a komorní hráčka se předvedla publiku doma i v zahraničí (Polsko, Slovensko, Anglie, Německo, Francie, Skandinávie).
Eliška Novotná - klavír
vystudovala klavír na ostravské konzervatoři pod vedením Marty Toaderové a na AMU v Praze u Ivana Klánského. V letech 1996 až 1998 absolvovala studijní stáž ve švýcarském Luzernu, kde získala diplom s vyznamenáním. Obdržela přední ocenění na mnoha národních i mezinárodních soutěžích. Eliška Novotná koncertuje po celé České republice, v Evropě a USA. Vystupovala s našimi i zahraničními orchestry, významná je její spolupráce s Českým rozhlasem.

 

KRAJINOU DOMOVA
  SPRÁVNĚ VIDÍME JEN SRDCEM
VÁNOČNÍ ZEMĚ JE MÝM CÍLEM
je pořad věnovaný roku české hudby a výročí republiky. Je sestaven z textů K. Čapka, T. G. Masaryka, J. Seiferta, J. Kainara, J. Nerudy aj. a skladatelů A. Dvořáka, B. Smetany, J. Janáčka a dalších.   Chvilka zastavení nad texty filozofů, básníků a literátů propojené skladbami pro housle a klavír.   Adventní setkání se skladbami starých mistrů, poezií, adventním slovem a vánočními příběhy.


Pro objednání jednotlivých pořadů můžete použít tento kontaktní formulář.
E-mailová adresa:
Jméno
Zpráva
Obrázek proti robotům