Pořady se Štěpánem Rakem


Profesor Štěpán Rak patří mezi nejvýznamnější světové koncertní kytaristy a skladatele. Jeho osobitý, nezaměnitelný styl hry a splynutí s duchem hudby, kterou interpretuje, přináší posluchačům jedinečný a strhující zážitek. Procestoval se svou kytarou doslova celý svět, když vystoupil v 76 zemích čtyř kontinentů. Prezident Václav Havel jej jmenoval historicky prvním vysokoškolským profesorem kytary v Čechách. Spolupráce s Alfredem Strejčkem se datuje od roku 1988 a od té doby umělci vytvořili  dvacet společných projektů a absolvovali přes 1500 vystoupení ve 32 zemích.

www.stepanrak.cz

 
VIVAT CAROLUS QUARTUS   VIVAT COMENIUS TULÁK PO HVĚZDÁCH
Koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři
a českému králi Karlu IV. Pořad je z repertoáru Divadla Lyra Pragensis
   Koncert pro klasickou kytaru, orffovský instrumentář a lidský hlas, na texty
Obecné porady o nápravě věcí lidských J.A.Komenského. Pořad má krom české verze ještě podobu anglickou, německou, španělskou, italskou a latinskou.
  Scénické zpracování slavného románu
Jacka Londona o nepokořitelnosti lidského ducha. Pořad je z repertoáru Divadla
Lyra Pragensis

 

CESTY NADĚJE   HLEDÁNÍ LÁSKY BIBLICKÁ ZJEVENÍ
Exupéry, Kipling, Schweitzer, Džibrán, Apoštol Pavel a mnozí další v pořadu, dokládajícím a posilujícím vědomí, že nikdy není ještě nic ztraceno…   Poetické leporelo, hledající hudební a literární doteky citu nejniternějšího, citu lásky.   Věčná inspirace Knihy knih nás prostřednictvím starozákonních příběhů přivádí k zamyšlení nad lidským údělem a nabízí cestu.

 

AMEN, PRAVÍM TI   KONCERT PRO MISTRA JANA VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
Ježíšovo kázání na hoře, Poslední večeře, Ukřižování, Smrt na kříži a Zmrtvýchvstání.  Pašijový příběh přináší nejen věčnou inspiraci ale i naději pro nás pro všechny.   Život Jana Husa je příběhem člověka hledajícího pravdu a dobrovolně podstupujícího na cestě za ní těžké osudové zkoušky.  I tento pořad se ptá prostřednictvím Husova života a jeho historické interpretace, co je pravda?   Adventní setkání s koledami, poezií, baladami a pohádkami českých autorů,  přináší v období předvánočním  neopakovatelnou atmosféru zklidnění a radosti. 

 

MÁCHOVSKÉ NOKTURNO   KYTICE ERBENOVÝCH BALAD HOVORY  S  FOGLAREM
Setkání s knížetem české poezie Karlem Hynkem Máchou, prostřednictvím autobiografického milostného příběhu, vyprávěného v původním jazyku doby národního obrození.   V osobitém hudebně-scénickém zpracování zazní slavné Erbenovy balady jako doklad o jedinečnosti českého písemnictví první poloviny 19.století a jako nesmrtelné příběhy z pokladnice české lidové slovesnosti.   Nesmrtelné příběhy Hochů od Bobří řeky, slavné trampské písně a dialog s autorem tvoří rámec setkání všech, kteří mají rádi dobrodružství a pro něž je kamarádství jednou ze cezákladních hodnot lidského štěstí.

 

HOLD EDUARDU INGRIŠOVI   MEDITACE O NADĚJI Z TAJNOSTÍ  EGYPTSKÝCH
Světoznámý skladatel, dobrodruh a mořeplavec, muž který měl být zapomenut. Tak se dá stručně charakterizovat autor slavné Niagary a  hudby k mnoha hollywoodským filmům, nominovaný na Oscara.  Jeho neuvěřitelné životní příběhy jsou kostrou pořadu, ve kterém zazní některé jeho skladby a písně. Spoluúčinkují: Jan Matěj Rak – Kytara, zpěv  a   František Vlček – zpěv, foukací harmonika   Zamyšlení malíře a spisovatele Chalíla Džibrána nad hodnotami lásky, přátelství, dávání, rozkoše či víry, patří k nejvyhledávanějším textům pro všechny, kteří nacházejí svou duchovní cestu. Spoluúčinkuje: Jitka Molavcová.   Paul Brunton je respektovanou osobností, která evropský kontinent poprvé seznámila se slovem JOGA, která z pozice skeptika začala zkoumat tak zvané nadpřirozené jevy v Indii a která ve strhujícím vyprávění líčí jednu noc, prožitou v temnotě egyptské Velké pyramidy.

 

HOVORY V MLČENÍ    Karel Čapek  ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA    
aneb Dialog o lásce, demokracii a humanitě.
Tento pořad je inspirovaný životem T.G.Masaryka, jedné z nejvýraznějších osobností našich novodobých dějin. Spoluúčinkuje: Bořivoj Navrátil. Pořad z repertoáru Divadla Lyra Pragensis
   Toto dílo je už jen torzem, neboť Čapek při psaní Foltýna zemřel. Jedná se ale o mimořádný text plný humoru, a životní a umělecké moudrosti. Hudba Štěpána Raka v groteskní podobě doprovází svědectví o neúspěšném skladateli.  Autorem scénáře a režijního nastudování je Jiří Hraše.. .    


Pro objednání jednotlivých pořadů můžete použít tento kontaktní formulář.
E-mailová adresa:
Jméno
Zpráva
Obrázek proti robotům